Obchodní podmínky

obchodní společnosti
PYZAMKA s.r.o.
se sídlem Gen. Dudy 534/6, 79604 Prostějov - Čechovice
IČ: 13977091  DIČ: CZ13977091
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně , oddíl C , vložka 125896
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 • Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti PYZAMKA s.r.o, se sídlem Gen. Dudy 534/6,Čechovice,79604 Prostějov, IČ:13977091, DIČ: CZ13977091, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 125896 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
 • Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
 • Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 • Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 • Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB

 • Nabízíme vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku, telefonu, e-mailu, či písemně na naší adrese.
 • Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě (objednávce).
 • Rozměry, váha, barva a ostatní údaje uvedené na našich stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců.
 •  Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních servisních středisek je-li to pro daný druh zboží obvyklé.
 • Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím.
 • V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky nejlépe osobně nebo telefonicky a úhradu finanční zálohy kupujícím.
 • V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má naše firma právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazujeme i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.

 

POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

 • Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky vám zašleme e-mailem, o odeslání budete taktéž informováni e-mailem. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat.

 

ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

 • Každou objednávku můžete do 24 hodin zrušit a to telefonicky, či e-mailem a to bez udání důvodu. Stačí uvést jméno, e-mail a číslo objednávky, případně popis objednaného zboží či služby.

 

DODACÍ PODMÍNKY

 • Vámi objednané zboží zasíláme přes zásilkové služby společností PPL či Zásilkovny. U společnosti Zásilkovna si můžete vybírat z jejich jednotlivých výdejních míst (poboček). Objednané zboží si také můžete vyzvednout osobně na adrese naší prodejny v Prostějově.
 • Objednávku je možné uhradit bankovním převodem, platební kartou (nejde o totéž jako převod z účtu - jedná se o platbu, při níž jsou přímo na internetu užita čísla, která jsou natištěna na Vaší kartě; nejde také o službu, při níž platíte kartou kurýrovi) nebo dobírkou při převzetí.
 • Cena poštovného při platbě převodem a nebo platbě online kartou je u společnosti Zásilkovna 79,-Kč a u společnosti PPL 89,-Kč.
 • Cena poštovného při dobírce do ČR je u společnosti Zásilkovna  109,- Kč a u společnosti PPL 119,- Kč.
 • O odeslání zboží bude informováni e-mailem.
 • Cena poštovného se může lišit i podle váhy objednaného zboží.
 • Při objednávce nad 1.500,- Kč je poštovné v rámci ČR zcela zdarma

 

DODACÍ LHŮTA

 • Dodací lhůta je od 3 do 14 dnů, není-li uvedeno jinak. V případě, že některé zboží nebude skladem či jej nebude možno zajistit, budeme Vás neprodleně kontaktovat.

 

VÝMĚNA ZBOŽÍ

 • V případě potřeby Vám nepoužité a nepoškozené zboží vyměníme za jiný druh. Zboží stačí zaslat doporučeně ( ne na dobírku ) na naši adresu skladu Pyzamka.cz, Kotěrova 2800/1, Prostějov, 79601. Náklady spojené s výměnou zboží nese v plné výši kupující.

 

LHŮTA PRO VRÁCENÍ ZBOŽÍ

 • Objednáváte-li jako soukromá osoba (nikoli tedy na IČ), máte v souladu se zákonem č. 367/2000 možnost odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Pokud se k tomu rozhodnete, potom nás prosím ve výše uvedené časové lhůtě kontaktujte, že žádáte o odstoupení od smlouvy a to s uvedením čísla objednávky, data nákupu a Vašeho čísla účtu či adresy pro vrácení peněz. Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží.
 • Zboží, které budete zasílat zpět na naši adresu, musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Zboží nesmí být žádným způsobem poškozené či jinak znehodnocené a ani nesmí nést žádné známky jeho používání. Je třeba vrátit kompletně vše, co bylo na základě kupní smlouvy získáno. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Zboží zašlete zpět do 14 dnů od odstoupení.
 • Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat.
 • Spotřebitel je povinen prokázat, že zboží bylo zakoupeno v našem obchodě.
 • Při vracení – zasílání zboží zpět vždy prosím použijte balícího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů či samotného zboží. Zboží neposílejte na dobírku a doporučujeme Vám zboží pojistit.
 • Při odstoupení od smlouvy (viz výše) prodávající finanční prostředky za vrácené zboží vrátí spotřebiteli a to bezodkladně nejpozději do 14 dnů. S platbou je však možné v souladu se zákonem počkat do doby, dokud nedojde k vrácení zboží prodávajícímu a dokud nebude mít prodávající možnost zkontrolovat vrácené zboží, zda nejeví známky poškození či opotřebení. K platbě bude ze strany prodávajícího užit stejný platební prostředek jako při placení kupní ceny zákazníkem, nedohodnou-li se strany jinak.

 

REKLAMACE A ZÁRUKA

 • Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem.
 • Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození.
 • Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě.
 • Na veškeré zboží se vztahuje minimální zákonná lhůta 24 měsíců.
 • Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Záruka se nevztahuje na:

 • vady vzniklé běžným používáním
 • nesprávným použitím výrobku
 • nesprávným skladováním

Postup při reklamaci:

 • informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem,  písemně či osobně
 • zboží nám zašlete zpět jako doporučený balík (ne na dobírku) na adresu skladu: Pyzamka s.r.o., Kotěrova 2800/1, Prostějov, 79601
 • do zásilky uveďte důvod reklamace a Vaše kontaktní údaje
 • doložte doklad o tom, že reklamovaného zboží bylo pořízeno v našem obchodě
 • o průběhu reklamace, zejména o jejím přijetí, vyřízení či zamítnutí bude prodávající zákazníka informovat prostřednictvím e-mailových nebo textových zpráv, či telefonicky
 • o reklamaci rozhodne prodávající bezodkladně. Vyřízení reklamace nebude trvat déle než 30 dní. V opačném případě je zákazník oprávněn odstoupit od smlouvy. Pro dodržení uvedené lhůty je nezbytné, aby zákazník poskytl potřebnou součinnost
 • náklady spojené s vrácením zboží hradí v případě oprávněné reklamace prodávající

Zákony a předpisy:

- zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

- zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

 

POSKYTOVÁNÍ DAT TŘETÍM STRANÁM

 • Veškeré údaje a data, která uvádíte v našich obchodech, jsou důvěrná a v žádném případě nejsou poskytována dalším subjektům mimo společnost Naspers OCS Czech Republic s.r.o., provozující portál Heureka.cz. V rámci smluvní dohody, podle pravidel a s pověřením ÚOOÚ, zasílá Heureka.cz anonymní e-mailový dotazník, týkající se spokojenosti zákazníka, na jehož základě vznikají recenze daného internetového obchodu Ověřeno zákazníky. Společnost Naspers OCS Czech Republic s.r.o. se zavazuje uvedené e-mailové adresy nepředávat třetí straně, nepoužívat je k dalším účelům, a do 30-ti dnů je odstranit ze své databáze.

 

 • Výjimku také tvoří externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží, a partneři zajišťujících platební styk, jako jsou banky a úvěrové společnosti, vždy však pouze v rámci jedné konkrétní platby s využitím těchto služeb a výhradně v mezích zákona na ochranu osobních údajů

 

 • „Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.“

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
 • Případné spory mezi Pyzamka.cz a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Nežli bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak doporučujeme Kupujícímu nejdříve využít kontakt na PYZAMKA s.r.o. pro vyřešení nastalé situace.

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 16.11.2022 a ruší předchozí znění VOP.